Gratis verzending vanaf €100,00 | Italiaanse wijn - direct van de boer | Vooraf intekenen op nieuwe wijnen via de nieuwsbrief

Terugbetalingsbeleid

Retouren

Wijnimport-camaiore.nl zet zich voor 100% in voor de kwaliteit van de aangeboden wijnen en de service naar onze klanten toe. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met een bestelling en u deze retour wilt zenden. Op deze pagina leest u hoe u een bestelling retour kan sturen naar wijnimpoer-camaiore.nl

De kosten voor het retouren van producten komen voor rekening van de consument.

 

14 dagen herroepingsrecht

Conform de Nederlandse regelgeving en artikelen 6 tot en met 10 van onze algemene voorwaarden heeft u als consument het recht om uw bestelling zonder opgaaf van reden gedurende 14 dagen retour te zenden. Deze termijn gaat in op de dag nadat u het product in ontvangst neemt.

 

Gebruik maken van het herroepingsrecht

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht kunt u uw bestelling aan ons retour zenden. Retourzendingen dienen in originele staat en verpakking (zo redelijkerwijs mogelijk) aan ons retour gezonden te worden. U dient dan ook zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht kunt u het modelformulier voor herroeping gebruiken en opsturen naar paul.teeuwen@almip.nl

Zie voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de wijnflessen die het gevolg is van het gebruik van de wijnflessen, dat verder gaat dan nodig is om te beoordelen of u de wijnflessen wilt houden.